เมนู
หมวดหมู่

รถแท็กซี่มิเตอร์

บริการรถแท็กซี่ (แบบกดมิเตอร์) คิดตามระยะทาง + ค่าบริการ 100 บาท