เมนู
หมวดหมู่

รับผู้โดยสารจาก MBI ด่านนอก ส่งสนามบิน

MBI Resort อาณาจักร KPK ด่านนอก

แท็กซี่ด่านนอก รับผู้โดยสารจาก ซอยเอ็มบีไอ KPK ด่านนอก เพื่อเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที

ขั้นตอนจองรถ

  • จองรถล่วงหน้า 2-3 ชม
  • โอนมัดจำ 50%
  • ช่องทางชำระค่าบริการ www.hadyaitaxi.com/payment
  • แจ้งรายละเอียดทาง