เมนู
หมวดหมู่

แจ้งชำระเงิน

26 ม.ค. 2022

มัดจำ คือ หลักประกันการเดินทาง ไม่สามารถเรียกคืนได้ภายหลัง.

หมายเหตุ – หลังจากแจ้งโอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรกลับตามเบอร์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ ภายใน 10 นาที