ห้องอาหาร เหินนภา (สนามบินหาดใหญ่)

2015-02-27_152100

ห้องอาหารเหินนภา ศูนย์บริการอาหาร (ห้องแอร์) ตั้งอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ของสนามบินหาดใหญ่ Hatyai airport มีเมนูหลากหลายให้เลือกทาน พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทำให้ได้เพลิดเพลินกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตพร้อมกับรับประทานอาหารไปด้วย