สงขลาไปสนามบิน

จากสงขลาไปสนามบิน หรือ จากสนามบินไปสงขลา ติดต่อจองรถล่วงหน้า 1 ชม.ก่อนการเดินทาง โทร 081-541-5418

  • ตัวเมืองสงขลา สวนตูล เกาะถ้ำ ไป สนามบินหาดใหญ่ ราคา 500 บาท
  • ทุ่งหวัง เกาะแต้ว ไป สนามบินหาดใหญ่ ราคา 600 บาท
  • เกาะยอ ไป สนามบินหาดใหญ่ ราคา 500 บาท กรณีขึ้นไปรับบนเขากุฏิ จะคิดเพิ่ม 300 บาท