เมนู
หมวดหมู่

รับผู้โดยสารจาก จ.สงขลา ส่ง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แท็กซี่สงขลา บริการรถรับและส่ง จากตัวเมืองสงขลา เพื่อเดินทางไปยัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ถึงที่หมายปลอดภัย คนขับไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า

ขั้นตอนจองรถ

  • จองรถล่วงหน้า 2-3 ชม
  • โอนมัดจำ 50%
  • ช่องทางชำระค่าบริการ www.hadyaitaxi.com/payment
  • แจ้งรายละเอียดทาง