เมนู
หมวดหมู่

รับผู้โดยสารจากสะเดาไปตัวเมืองหาดใหญ่

แท็กซี่สะเดา รับผู้โดยสารจาก หอนาฬิกาหน้าตลาดสะเดา เพื่อเดินทางไปยังตัวเมืองหาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที ทางเราบริการทุกช่วงเวลา (โปรดจองล่วงหน้า)

ขั้นตอนจองรถ

  • จองรถล่วงหน้า 2-3 ชม
  • โอนมัดจำ 50%
  • ช่องทางชำระค่าบริการ www.hadyaitaxi.com/payment
  • แจ้งรายละเอียดทาง